سوالات متداول

صوفیا شاپ کلیه کارت های عضو شبکه شتاب را تحت پوشش خود قرار داده است. همچنین در صدد راه اندازی درگاه خریدهای اعتباری اسنپ شاپ و تارا نیز هستیم